Cầu trục

Cầu trục là loại thiết bị dùng để nâng hạ, di chuyển hàng hoá trong nhà xưởng cũng như làm việc ngoài trời. Thông thường cầu trục được sử dụng trong nhà xưởng còn ngoài trời người ta dùng Cổng trục.