Ray điện cầu trục cấp điện

Ray điện cầu trục có loại 1P, 3P, 4P, 6P chuyên dùng cấp nguồn cho cầu trục chạy ngang và chạy dọc, Ray điện cầu trục nhập khẩu trực tiếp nên có giá cạnh tranh.