Monorail cầu trục

Monorail cầu trục là thiết bị dùng để nâng hạ và di chuyển hàng hoá theo quỷ đạo đường cong, rất phù hợp cho không gian nhỏ hẹp, kết cấu trần bêtông.