Cầu trục quay 2 tấn

Cầu trục quay là thiết bị dùng để nâng hạ và di chuyển hàng hoá quay theo hình tròn và quay xung quanh tâm chân cầu trục.